A protože nerada tvořím z drahých materiálů, hledám kolem sebe. Velkou výzvou byla příprava tvoříhrátkové dílny na tradiční akci Starobohnické vánoční těšení 2017, kterého se účastním se svou dílnou již desátý rok. Dílnou, která se koná v prostorách azylového domu pro matky s dětmi, vždy projde kolem stovky dětí. Vlastně již od podzimu přemýšlím, co krásného, nového (protože děti si pamatují dílny z předchozích let) a recyklačního vyrobit. Letošní volbou byly věnce z větviček, které jsme během víkendu s rodinou sesbírala v lese. Větvičky bylo potřeba usušit, takže to u nás v adventním čase nevypadalo příliš uklizeně :-), následně nalámat (zatím to šlo o koleno) a pozlatit. Tavnou pistolí jsem větvičky slepila.

Jak už jsem psala, miluji razítka a mám jich desítky, i proto jsem je využila pro dekoraci. Dopředu jsem narazítkovala vánoční motivy, které si děti vystřihly, vymalovaly a následně upevnily na věnec za použití chlupatého drátku.